Susan Williams-Ellis – ‘Aur’

O dydd Sul 14 Mawrth. Dyddiadau i’w cadarnhau

Dyma sioe fechan i gyflwyno ychydig o waith Susan sy’n cynnwys ‘aur’. Mae’n adlewyrchu ei hoffter o foeth a golud, a dengys ei thynfa at bethau sgleiniog. Bydd casglwyr yn ymhyfrydu wrth weld braslun papur neu ddau ar gyfer ‘Gold Six’. Dangosir hefyd bedwar Tinsel Print o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg a ddaw o gasgliad personol Susan ei hun.

am fwy o wybodaeth:
post@susanwilliamsellis.org
01766 770 590