Oriau agor:
 
Oherwydd Covid-19 ni fydd Oriel Brondanw yn ailagor yn 2020. Ein gobaith yw ailredeg Rhaglen 2020 yn 2021. Y mae'r staff ar ffyrlo tan ddiwedd Hydref. Diolch i chi am eich amynedd a'ch cefnogaeth.
 
 
Cyswllt:
Fe atebwn eich ymholiadau fel y medrwn.
post@susanwilliamsellis.org

 

Oriau agor:
 
Ar agor ddyddiau Mercher i Sul
rhwng 10.30 a 16.00
 
Mynediad olaf 15.45
 
Ar gau ar dyddiau Llun a Mawrth arferol
Ar agor ar ddyddiau Llun Gŵyl y Banc.
 
01766 770 590
post@susanwilliamsellis.org

Y LLYFRGELL

GWEDDILL Y TŶ

ERAILL