Oriau agor:
 
Oriau agor 10:30 tan 4:00 (mynediad olaf am 3:45) dydd Mercher tan dydd Sul
 
Cyswllt:
Ffôn: 01766770590
ebost: post@susanwilliamsellis.org

 

Oriau agor:
 
Ar agor ddyddiau Mercher i Sul
rhwng 10.30 a 16.00
 
Mynediad olaf 15.45
 
Ar gau ar dyddiau Llun a Mawrth arferol
Ar agor ar ddyddiau Llun Gŵyl y Banc.
 
01766 770 590
post@susanwilliamsellis.org

Y LLYFRGELL

GWEDDILL Y TŶ

ERAILL