‘Defnydd Delwedd’ – Josie Russell

Dydd Sul 9 Mehefin i Dydd Sul 21 Gorffennaf

Mae Josie am ddod â’i mewnwelediad personol o dirwedd i Oriel Brondanw. Bydd ei harddangosfa o waith newydd yn fynegiant o’n tir a’n hamgylchedd trwy decstiliau. Mor gyffrous ag erioed, ac ni fu erioed mor boblogaidd. Peidiwch â’i cholli.

Delwedd: ‘Cricieth’ 14 x 10 modfedd (35.5 x 25.5cm) heb ei fframio.
Bydd gwaith a arddangosir gan Josie ar werth yn ystod yr arddangosfa hon.

Am fwy o wybodaeth:
post@susanwilliamsellis.org
01766 770 590