Image

Gerddi a Chaffi Plas Brondanw

Gerddi a Chaffi Plas Brondanw

Mae Caffi Brondanw yn cael ei rhedeg gan Ymddiriedolaeth Clough Williams Ellis, sy’n sefydliad ar wahân i Oriel Brondanw.

Mae’r Caffi ar agor dydd Mawrth tan dydd Sul 10-4 yn ystod tymor yr Haf. Am rhagor o wybodaeth cliciwch ar y ddolen isod:


Caffi Plas Brondanw
 

I weld gwefan Gerddi Plas Brondanw cliciwch ar y botwm hwn

Gerddi Plas Brondanw