Arbrawf Gregynog: R.A. Maynard – Print a Cherdd 1922-31

Dydd Sul 20 Mehefin i Dydd Sul 1 Awst. Dyddiadau i’w cadarnhau.

Nododd 2020 ganrif y ‘Gregynog Project’, sef canolfan ar gyfer celfyddyd a chrefft yng Nghymru. Creadigaeth Gwendoline a Margaret Davies, a oedd eisoes yn enwog am eu casgliad o baentiadau gan Argraffiadwyr Ffrengig, oedd y ganolfan. Ymysg llwyddiannau amlycaf y prosiect cafwyd Gwasg Gregynog. Ei Rheolwr cyntaf, Robert Ashwin Maynard, sefydlodd yr arddull a ddaeth i nodweddu ac anfarwoli’r wasg. Mae’r arddangosfa hon o deipograffeg ac ysgythriadau pren Maynard yn cynnwys ei bosteri dramatig ar gyfer achlysuron cerdd a noddwyd gan y chwiorydd yn y 1920au.


am fwy o wybodaeth:
post@susanwilliamsellis.org
01766 770 590