Artist Preswyl


Oherwydd newidiadau nad oeddem wedi eu rhagweld i strwythur mewnol yr oriel yn ystod ei blwyddyn gyntaf, mae’r cynlluniau gwreiddiol oedd gennym ar gyfer artistiaid preswyl wedi gorfod cael eu newid. Rydym yn gweithio ar fanylion cynllun newydd.

Dewch yn ôl i’r dudalen hon mewn rhai wythnosau.

Image