Artist Preswyl

Oherwydd newidiadau nad oeddem wedi eu rhagweld i strwythur mewnol yr oriel yn ystod ei blwyddyn gyntaf, mae’r cynlluniau gwreiddiol oedd gennym ar gyfer artistiaid preswyl wedi gorfod cael eu newid. Rydym yn gweithio ar fanylion cynllun newydd.

Am fwy o wybodaeth am ein cynllun preswyl:
post@susanwilliamsellis.org

Image