Agoriad ‘Golau Benthyg’ gan Annie Morgan Suganami

Annie Morgan Suganami

‘Golau Benthyg’

Ei hymateb i gyflwr y blaned, effeithiau cynhesu byd-eang, yn amgylcheddol a gwleidyddol yw gwaith Annie. Mae’r cefndir cyson hwn i’w bywyd yn dwysáu ei hangen i fyw mor llawn ac mor garedig â phosibl. Mae cerfluniau bach Annie, ei gwaith mewn papur bregus a’i darnau am y tirlun yn ymwneud yn uniongyrchol â chyflwr cyfredol, tywyll dynol ryw. ‘Mae arnom fwy o angen harddwch nawr nag erioed,’

Canlyniad gwaith Annie fel arlunydd preswyl yn Oriel Brondanw yn 2018 yw rhan o’r arddangosfa hon.

Annie Morgan Suganami, ‘Golau’ (Cyfres Paradwys Goll) 2018

29 Gorffennaf – 2 Medi 2018