Image

Digwyddiadau a fu

Digwyddiadau a fu

 • Rhagor o wybodaeth
  Sioeau Bach y Llyfrgell: darluniau hanesyddol o Gasgliad Peter Lord: 1 Glo
  15/4/18 - 3/6/18
  Yn ystod yr haf, bydd Oriel Brondanw yn cyflwyno tair arddangosfa thema fechan o baentiadau hanesyddol Cymreig o Gasgliad Peter Lord: 'Glo' rhwng 15 Ebrill a 3 Mehefin 2018, 'Hugh Hughes' o 10 Mehefin i 15 Gorffennaf 2018, 'Gwaith' o 22 Gorffennaf i 9 Medi 2018. I agor pob un o'r arddangosfeydd, bydd Peter yn rhoi cyflwyniad am y paentiadau.
 • Rhagor o wybodaeth
  Erydu – Erosion, Wil Rowlands
  13/5/18 – 24/6/18
  Ystyried canlyniad erydiad y pethau yr ydym yn eu gweld a'u teimlo mae Wil Rowlands. Y mae arbrofi yn ganolog i’w ffordd o weithio, a gall yr arbrofi hwnnw ei arwain ef, a’r sawl sy’n edrych ar y gwaith, at yr annisgwyl.
 • Rhagor o wybodaeth
  Artist Preswyl: Annie Morgan Suganami
  21/5/18 - 1/7/18
  Yn ystod y cyfnod preswyl hwn mae Annie yn gobeithio rhoi rhyddid iddi ei hun i ddilyn ffyrdd gwahanol o weithio, ac o ymateb trwy ddeunyddiau nad yw’n eu defnyddio fel arfer. Ond bydd ei pheintiadau yn bresennol o hyd.
 • Rhagor o wybodaeth
  Sioeau Bach y Llyfrgell: darluniau hanesyddol o Gasgliad Peter Lord: 2 Hugh Hughes
  10/6/18 - 15/7/18
  Yn ystod yr haf, bydd Oriel Brondanw yn cyflwyno tair arddangosfa thema fechan o baentiadau hanesyddol Cymreig o Gasgliad Peter Lord: 'Glo' rhwng 15 Ebrill a 3 Mehefin 2018, 'Hugh Hughes' o 10 Mehefin i 15 Gorffennaf 2018, 'Gwaith' o 22 Gorffennaf i 9 Medi 2018. I agor pob un o'r arddangosfeydd, bydd Peter yn rhoi cyflwyniad am y paentiadau.
 • Rhagor o wybodaeth
  ‘Tirweddau Bregus’, Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig: Dathlu gwaith 90 mlynedd
  1/7/18 – 22/7/18
  Arddangosfa yn cynnwys peintiadau, ffotograffau a darnau eraill o gelf, a'r cyfan yn awgrymu pa mor wahanol fyddai ein gwlad oni bai am ymdrechion y corff hwn.
 • Rhagor o wybodaeth
  Sioeau Bach y Llyfrgell: darluniau hanesyddol o Gasgliad Peter Lord: 3 Gwaith
  22/7/18- 9/9/18
  Yn ystod yr haf, bydd Oriel Brondanw yn cyflwyno tair arddangosfa thema fechan o baentiadau hanesyddol Cymreig o Gasgliad Peter Lord: 'Glo' rhwng 15 Ebrill a 3 Mehefin 2018, 'Hugh Hughes' o 10 Mehefin i 15 Gorffennaf 2018, 'Gwaith' o 22 Gorffennaf i 9 Medi 2018. I agor pob un o'r arddangosfeydd, bydd Peter yn rhoi cyflwyniad am y paentiadau.
 • Rhagor o wybodaeth
  Golau Benthyg: Annie Morgan Suganami
  29/7/18 - 2/9/18
  Daw’r teitl o derm pensaernïol sy’n cyfeirio at oleuni yn dod i mewn i gornel dywyll y tu mewn i adeilad o ystafell neu ran gyfagos sydd â ffenestr. Bydd yr arlunydd yn archwilio’r trosiad hwn.
 • Rhagor o wybodaeth
  Helfa Gelf yn Oriel Brondanw 2018
  9/9/18 - 7/10/18
  Caiff arlunwyr o Ogledd Cymru y cyfle i arddangos eu gwaith yn Oriel Brondanw. Cysylltwch â’ch cynrychiolydd Helfa Gelf i weld sut y gallwch gymryd rhan.
 • Rhagor o wybodaeth
  Eleanor Brooks ‘Tirluniau: 1954-2014'
  25/03/2018 - 06/05/2018
  Cyflwynwyd paentiadau o dirweddau Eleanor Brooks a golwg arall ar stafell Mrs Spinks
 • Rhagor o wybodaeth
  Lansiad llwyddiannus yn Oriel Brondanw: 'Celwydd Oll' gan Sian Northey.
  12/9/2018
  Lansiad 'Celwydd Oll', cyfrol o straeon byrion gan Sian Northey.