Isod gwelwch fanylion cyswllt, a dolen i dudalen flaen ein hen wefan – cewch y newyddion diweddaraf am Oriel Brondanw yno.
Wrthi’n cael ei hadeiladu mae’r wefan hon. Dewch yn ôl i weld y datblygiadau.

Wedi cyfnod gwych yn Oriel Brondanw mi ddaliodd
‘Fflotila: Cychod Gwyllt’
y llanw a symud ymlaen. Bydd yr Oriel ar gau i’r cyhoedd yn Ionawr ond mae croeso i chi gysylltu â ni.

Oriel Brondanw
Plas Brondanw
Llanfrothen
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6SW

01766 770590

gro.sillesmailliwnasus@tsop

Newyddion o wefan susanwilliamsellis.org

  • Portread o . . . A Portrait of Mrs Spinks Mawrth 23, 2017
    Beth sydd wedi digwydd i’r Llyfrgell yn Oriel Brondanw? What has happened to the Library at Oriel Brondanw? Mae Mrs Spinks wrthi’n symud i mewn . . . Mrs Spinks is in the process of moving in . . . I […]
  • Diolch, Marged Rhagfyr 22, 2016
    […]
  • Gaeafgysgu Ionawr / Hibernating in January Rhagfyr 22, 2016
    Bydd Oriel Brondanw ar gau i’r cyhoedd yn Ionawr ond mae croeso i chi gysylltu â ni. Oriel Brondanw will be closed to the public in January but feel free to contact us. The Isle of Cumbrae, from the M […]
Ymddiriedolaeth Susan Williams-Ellis Foundation