Isod gwelwch fanylion cyswllt, a dolen i dudalen flaen ein hen wefan – cewch y newyddion diweddaraf am Oriel Brondanw yno.
Wrthi’n cael ei hadeiladu mae’r wefan hon. Dewch yn ôl i weld y datblygiadau.

Wedi cyfnod gwych yn Oriel Brondanw mi ddaliodd
‘Fflotila: Cychod Gwyllt’
y llanw a symud ymlaen. Bydd yr Oriel ar gau i’r cyhoedd yn Ionawr ond mae croeso i chi gysylltu â ni.

Oriel Brondanw
Plas Brondanw
Llanfrothen
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6SW

01766 770590

gro.sillesmailliwnasus@tsop

Ymddiriedolaeth Susan Williams-Ellis Foundation