Erydu – Erosion, Wil Rowlands

Dydd Sul, 13 Mai i ddydd Sul, 24 Mehefin 2018

Gwêl Wil erydiad ym mhopeth o’n cwmpas, ond, wrth i bethau araf ddiflannu, mae rhywbeth arall yn dod yn eu lle. Mae Wil yn ymateb i’r newid hwnnw yn y tir, y bobl, y lle, yr iaith a threiglad amser. Arbrofi ag angen i ddod o hyd i’r annisgwyl sydd yn ganolog i ddull Wil o weithio, ffordd sydd yn aml yn arwain at hiwmor a dwyster ac emosiwn ymholgar.