Susan Williams-Ellis, ‘Eclectig’

Dydd Sul, 14 Hydref hyd ddydd Sul 4 Tachwedd 2018

Mae Susan Williams-Ellis yn fwyaf adnabyddus am ei Chrochenwaith Portmeirion, ond mae mwy i’w bywyd artistig na’r gwaith seramig blaengar. Ar adegau gwahanol yn ei gyrfa mynegodd Susan ei chrefft mewn darluniau, peintiadau, dillad, ffabrig a dylunio dodrefn, a hyd yn oed trwy gyfrwng masgiau gyda chomisiwn a heb gomisiwn. Gadawodd nifer fawr o frasluniau ac eitemau amrywiol a ysbrydolodd ei gwaith, y cyfan ohonynt yn bwrw golau a chysgod dros ei bywyd fel plentyn cyntaf i rieni amlwg a thiriog, ac fel unigolyn yn ymdrechu i ddod o hyd i’w llais ei hun.