Sian Hughes – ‘Darnau Mewn Amser’

Dydd Sul 19 Medi i dydd Sul 31 Hydref. Dyddiadau i’w cadarnhau.

Mae Darnau Mewn Amser yn dathlu’r dirwedd cyn i’r Cob sychu’r Traeth Mawr yn 1810. Mae Sian yn cipio olion a adawyd gan amser. Wrth weithio yn y maes, mae hi’n pwyso clai porslen a hylif latecs yn uniongyrchol i’r garreg gan greu arteffactau lled dryloyw sy’n gwahodd ail-werthuso’r dirwedd honno. O wneud hynny, mae ffurfiau newydd yn dod i’r golwg, wedi’u mapio i’r latecs a’r porslen sydd wedi’i danio. Yna, mae golau’n datgelu gweadau a marciau pellach sydd wedi’u hymgorffori yn y deunyddiau hyn.

Ariannwyd prosiect ‘Darnau Mewn Amser’, Sian Hughes gan y cyrff canlynol:

am fwy o wybodaeth:
post@susanwilliamsellis.org
01766 770 590