Pythefnos tan ddiwedd ein tymor “Eclectig” yn 2018!

Golwg ar amrywiol gynnyrch Susan Williams-Ellis ym mlwyddyn ei chanmlwyddiant.

Ar agor Mercher i Sul, 10.30 -16.00 tan 4 Tachwedd 2018.

Yna bydd y sioe yn parhau o tua 17 Mawrth 2019 hyd tua 14 Ebrill 2019. Union ddyddiadau i’w cadarnhau.