Tâl Mynediad


Ar hyn o bryd nid oes unrhyw dâl am ddod i mewn i Oriel Brondanw, yr oriel yn y tŷ, ond croesewir cyfraniadau bob amser.

Sylwer bod tâl am ymweld â’r Gerddi yr eir iddynt trwy’r Caffi, nid y tŷ.

Cofiwch y gall cyfyngiadau gael eu gosod ar y niferoedd a ganiateir i Oriel Brondanw oherwydd digwyddiadau a drefnwyd ymlaen llaw neu ystyriaethau iechyd a diogelwch.

Image