Amseroedd Agor

Ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sul rhwng 10.30 a 16.00.

 Mynediad olaf 15.45.

 Ar gau ar ddyddiau Llun a Mawrth arferol.

 Ar agor ar ddyddiau Llun Gŵyl y Banc.

 Yn 2019 bydd ein tymor yn dechrau ar 10 Mawrth ac yn dod i ben ar 3 Tachwedd.

Image