Amseroedd Agor

Oriau agor:
 

Byddwn yn ail-agor ar y 13eg o Fawrth gydag arddangosfa Agored 2022
 
Oriau agor 10:30 tan 4:00 (mynediad olaf am 3:45) dydd Mercher tan dydd Sul
 
Cyswllt:
Defnyddiwch yr ebost os gwelch yn dda: post@susanwilliamsellis.org
Fe atebwn eich ymholiadau fel y medrwn.
Nid oes neb ar gael i ateb y ffôn.
Image