‘Croesi’r Traeth’ – Mapiau yn y Llyfrgell

Dydd Sul 8 Medi i Dydd Sul 20 Hydref

Gan fod Plas Brondanw wedi edrych dros y Traeth Mawr tua sir Gaernarfon am dros bedwar cant a hanner o flynyddoedd, bydd yr arddangosfa hon o fapiau hynafol a modern yn tynnu sywl at y cyswllt dyfrllyd sydd rhwng Meirionnydd a Chaernarfon. Ni all rhywun ond cael ei swyno gan y dogfennau pwerus a dadlennol hyn.

Cadwch sedd ar gyfer yr agoriad:
post@susanwilliamsellis.org
01766 770 590