‘Croesi’r Traeth’ – Mapiau yn y Llyfrgell

Dydd Sul 8 Medi i Dydd Sul 20 Hydref

Agorir yr arddangosfa hon gyda sgwrs gan Mike Parker, awdur Map Addict, Mapping The Roads, On the Red Hill a mwy.

Bu aberoedd y Traeth Mawr a’r Traeth Bach, y naill ochr i Blas Brondanw, yn nodweddion amlwg ar fapiau ers erioed, ac yn rhwystrau sylweddol i deithio. Er bod map stribed Ogilby yn 1675 yn dangos llwybr ar draws y Traeth, neu’r ‘Sands’ fel y dywed ef, fe wyddai’r call mai llogi cwch neu wasanaeth tywysydd oedd ddoethaf. Mae’r cof am fawredd aber tair milltir y Traeth Mawr – y traeth y safodd  Plas Brondanw ar ei lan am bron 250 o flynyddoedd – dal yn cwhwfan yn y cof, ac mae’r hen fapiau hyn yn yr arddang­osfa hon yn ein hatgoffa o’r newid enfawr a ddigwyddod yn sgil Madocks a’r Cob a orffenwyd yn 1811.

Mae pob sedd wedi ei chadw erbyn hyn.
Nodwch mai am 1.30yp y bydd sgwrs Mike Parker ac nid am 2.00yp yn ôl ein harfer.
post@susanwilliamsellis.org
01766 770 590