Lansiad llwyddiannus yn Oriel Brondanw: ‘Celwydd Oll’ gan Sian Northey.

Cynhaliwyd lansiad Celwydd Oll, cyfrol o straeon byrion gan Sian Northey yn Oriel Brondanw nos Fercher, 12ed Medi 2018. Gwasg y Bwthyn ydi’r cyhoeddwyr ac £8 ydi’r pris. Holwyd Sian Northey gan Dylan Williams ac fe berfformiwyd caneuon gan Manon Steffan Ros. Dymuna Oriel Brondanw yn dda i’r gyfrol ac i’r awdur.