Hywel Livingstone – ‘Gwaith Gloyw’

Dydd Sul 13 Mehefin i dydd Sul 25 Gorffennaf. Dyddiadau i’w cadarnhau.

Bydd Hywel yn arddangos cerfluniau dur gloyw a gwblhawyd ganddo dros y pum mlynedd ddiwethaf, yn ogystal a gwaith newydd sbon a grëwyd ar gyfer Oriel Brondanw.  Mae’r cerfluniau yn casglu at ei gilydd themâu allweddol sydd wedi bod yn corddi ers dechrau ei yrfa yng ngorllewin arfordirol Cymru, ac wedi datblygu dros yr amser y bu’n byw ac yn gweithio yn Llundain, ac yn awr yn Swydd Gaerloyw. Mae ei ysbrydoliaeth wedi ei glymu yn annatod gyda thir, môr ac awyr gwyllt ei fagwraeth – “Mur fy Mebyd” i ddyfynnu’r bardd Waldo Williams. Efallai nad yw’r ffaith hon yn amlwg wrth weld ei waith ar y cynnig cyntaf, ond iddo ef y mae’r cyferbyniad rhwng hud haniaethol a harddwch cyffyrddadwy Cymru yn un o gerfluniaeth bur.  

am fwy o wybodaeth:
post@susanwilliamsellis.org
01766 770 590