Galwad Agored

Thema arddangosfa Agored 2023 fydd ‘Awyrol’, i gyd-fynd ac arddangosfa o waith Susan Williams-Ellis ar yr un thema. 

Mae croeso i chi gyflwyno ceisiadau o rŵan hyd at y dyddiad cau, sef y 6ed o Ionawr 2023.  Dyddiadau arddangosfa Agored fydd 11eg Mawrth tan y 7fed o Fai 2023.  Lawrlwythwch y ffurflen am rhagor o wybodaeth.