‘Tirweddau Bregus’, Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig: Dathlu gwaith 90 mlynedd

Dydd Sul, 1 Gorffennaf hyd ddydd Sul, 22 Gorffennaf 2018

Roedd Clough Williams-Ellis, ceidwad rhyfeddol Plas Brondanw, yn un o sylfaenwyr Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig ac am flynyddoedd lawer roedd yn un o’r aelodau mwyaf dylanwadol. Roedd yn addas felly i Oriel Brondanw roi lle ar ei hamserlen i helpu’r Ymgyrch i ddathlu 90 mlynedd o waith. Mae’r arddangosfa’n cynnwys peintiadau, ffotograffau a darnau eraill o gelf, a’r cyfan yn awgrymu pa mor wahanol fyddai ein gwlad oni bai am ymdrechion y corff hwn.