Dewis yr Wythnos: ‘Snowdon under snow / Yr Wyddfa dan eira’, Eleanor Brooks

Dewis yr Wythnos

‘Yr Wyddfa dan eira’, olew c. 34cm x 24cm : Dyna gyd-ddigwyddiad bod y paentiad hwn gan Eleanor Brooks yn dangos bron yn union yr un olygfa â’r man lle mae’n hongian yn Oriel Brondanw.

Tirluniau/Landscapes 1954-2014, Eleanor Brooks. Tan 7/5/18