Darren Hughes ‘Bro Gynefin’

Bro Gynefin i’w weld hyd 3ydd Gorffennaf yn Stroiel, Bangor. Arddangosfa gan yr artist Gymrieg Darren Hughes.
Rydym yn argymell ymweld â’r arddangosfa hyfryd ac ysbrydoledig hon gan ein ffrind Darren.
Daw ei bortread o dirwedd Cymru fel chwa o awyr iach ar ôl blwyddyn mor anarferol ac anodd i bawb. 

Am fwy o wybodaeth:
https://www.storiel.cymru/cymru/whats-on/darren-hughes/