‘Byd Mewn Bocs’ – Chris Clunn

Dydd Sul 28 Gorffennaf i Dydd Sul 8 Medi

Er bod cartref y ffotograffydd Chris Clunn yng Ngwynedd mae ei olygon yn rhyngwladol, ac fe fydd themâu ei arddangosfa yn adlewyrchu hyn. I’r rhai nad ydynt yn ymwybodol o waith Chris, bydd y trosolwg hwn o’i weledigaeth bwerus, idiosyncratig a chraff o bobl, yn bennaf, yn gofiadwy.

Am fwy o wybodaeth:
post@susanwilliamsellis.org
01766 770 590