Golau Benthyg: Annie Morgan Suganami

Dydd Sul, 29 Gorffennaf – Dydd Sul, 2 Medi 2018

Ei hymateb i gyflwr y blaned, effeithiau cynhesu byd-eang, yn amgylcheddol a gwleidyddol yw gwaith Annie. Mae’r cefndir cyson hwn i’w bywyd yn dwysáu ei hangen i fyw mor llawn ac mor garedig â phosibl. Mae cerfluniau bach Annie, ei gwaith mewn papur bregus a’i darnau am y tirlun yn ymwneud yn uniongyrchol â chyflwr cyfredol, tywyll dynol ryw. ‘Mae arnom fwy o angen harddwch nawr nag erioed,’

Canlyniad gwaith Annie fel arlunydd preswyl yn Oriel Brondanw yn 2018 yw rhan o’r arddangosfa hon.