“Between Two Worlds: Winifred Coombe Tenant and Women’s Experience of the Great War gan Peter Lord, gyda chyfraniadau gan Dr Rhian Davies

“Between Two Worlds: Winifred Coombe Tenant and Women’s Experience of the Great War gan Peter Lord, gyda chyfraniadau gan Dr Rhian Davies
Gofynnodd Peter Lord, sy’n gyfaill da i Oriel Brondanw, a allen ni dynnu’ch sylw at y digwyddiad hwn yn Yr Ysgwrn, cartref Hedd Wyn, am 7yh, 6 Tachwedd 2018.
Deallwn bod tâl mynediad o £5.75 ond cysylltwch ag yr.ysgwrn@eryri.llyw.cymru neu ffoniwch 01766 772 508 am fwy o fanylion. Digwyddiad trwy gyfrwng y Saesneg fydd hwn.