‘Byd Mewn Bocs’ Chris Clunn

Dewch i weld arddangosfa ffotograffiaeth Chris Clunn ‘Byd Mewn Bocs’. Pum thema o ffotograffau a wnaed ar ffilm a phapur. Ar gael yn Oriel Brondanw: Cyfle prin i brynu printiau wedi’i lofnodi gan Chris o’r arddangosfa ‘Byd Mewn Bocs‘Hefyd ar gael llyfr yr arddangosfa ‘Byd Mewn Bocs’ a llyfr cyfres ‘Meirionnydd’.

Artist Preswyl: Sian Hughes

Fwy o phrosiect ymchwil a datblygu Sian Hughes ‘DARNAU mewn AMSER” Mae gan Sian ddiddordeb yn nhirwedd y Traeth Mawr, Porthmadog a’r olion sy’n aros cyn i’r Cob gael ei adeiladu a sychu’r tir. Y mae gwaith maes Sian yn cymryd argraffiadau uniongyrchol o’r amgylchedd a’i olion diwydiannol gan ddefnyddio clai a latex. Gallwch ddilyn Sian ar: www.instagram.com/artsianhughescelfneuwww.sianhughes.net   Ariannwyd prosiect … Read More

Artist Preswyl: Sian Hughes

Mae gan Sian ddiddordeb yn nhirwedd y Traeth Mawr, Porthmadog a’r olion sy’n aros cyn i’r Cob gael ei adeiladu a sychu’r tir. Y mae gwaith maes Sian yn cymryd argraffiadau uniongyrchol o’r amgylchedd a’i olion diwydiannol gan ddefnyddio clai a latex. Ariannwyd prosiect Sian gan grant ‘Ymchwil a Datblygu’ a ddyfarnwyd gan y cyrff canlynol:

Susan Williams-Ellis, ‘Eclectig’

Dydd Sul, 10 Mawrth i Dydd Sul, 14 Ebrill 2019 Mae Susan Williams-Ellis yn fwyaf adnabyddus am ei Chrochenwaith Portmeirion, ond mae mwy i’w bywyd artistig na’r gwaith seramig blaengar. Ar adegau gwahanol yn ei gyrfa mynegodd Susan ei chrefft mewn darluniau, peintiadau, dillad, ffabrig a dylunio dodrefn, a hyd yn oed trwy gyfrwng masgiau gyda chomisiwn a heb gomisiwn. … Read More

Artist Preswyl: Sian Hughes

Yn ystod Gorffennaf ac Awst eleni bydd Sian Hughes yn defnyddio Oriel Brondanw fel canolfan ar gyfer gwaith maes ei phroject Darnau mewn Amser. Gweithio â chlai porslen mae Sian, a bydd yn ei rowlio’n denau fel bapur a’i wasgu ar y dirwedd. Ei gobaith yw defnyddio’r broses hon i gael argraffiadau o blanhigion, daeareg, hen olion diwydiannol ac elfennau … Read More

Oriel Brondanw Agored/Open 2019

Lansiad 2yp hyd 4yp. Dydd Sul 15 Medi. Dyddiadau’r arddangosfa: Dydd Sul 15 Medi i Dydd Sul 3 Tachwedd Eleni, yn 2019, byddwn yn lansio arddangosfa Agored/Open gyntaf Oriel Brondanw. Caiff artistiaid sy’n gweithio mewn unrhyw gyfrwng, wedi trefn o ddethol, y cyfle i arddangos eu gwaith yn y lleoliad unigryw hwn. Am fwy o wybodaeth: post@susanwilliamsellis.org 01766 770 590

‘Defnydd Delwedd’ – Josie Russell

Dydd Sul 9 Mehefin i Dydd Sul 21 Gorffennaf Mae Josie am ddod â’i mewnwelediad personol o dirwedd i Oriel Brondanw. Bydd ei harddangosfa o waith newydd yn fynegiant o’n tir a’n hamgylchedd trwy decstiliau. Mor gyffrous ag erioed, ac ni fu erioed mor boblogaidd. Peidiwch â’i cholli. Delwedd: ‘Cricieth’ 14 x 10 modfedd (35.5 x 25.5cm) heb ei fframio. … Read More

Susan Williams-Ellis, ‘Eclectig’

Dydd Sul, 10 Mawrth i Dydd Sul, 14 Ebrill 2019 Mae Susan Williams-Ellis yn fwyaf adnabyddus am ei Chrochenwaith Portmeirion, ond mae mwy i’w bywyd artistig na’r gwaith seramig blaengar. Ar adegau gwahanol yn ei gyrfa mynegodd Susan ei chrefft mewn darluniau, peintiadau, dillad, ffabrig a dylunio dodrefn, a hyd yn oed trwy gyfrwng masgiau gyda chomisiwn a heb gomisiwn. … Read More

Oriau swyddfa dros y gaeaf

Cau am y tymor yn 2018 ac Agor yn 2019 O 7 Tachwedd 2018 bydd Oriel Brondanw yn cau ei drysau am y tymor i arddangosfeydd a’r cyhoedd, ac fe weithir wythnos waith 9-5 o Lun i Wener tan 10 Mawrth 2019. Ond peidiwch â bod ofn cysylltu yn y cyfamser. Diolch i chi am eich cefnogaeth.

“Between Two Worlds: Winifred Coombe Tenant and Women’s Experience of the Great War gan Peter Lord, gyda chyfraniadau gan Dr Rhian Davies

“Between Two Worlds: Winifred Coombe Tenant and Women’s Experience of the Great War gan Peter Lord, gyda chyfraniadau gan Dr Rhian Davies Gofynnodd Peter Lord, sy’n gyfaill da i Oriel Brondanw, a allen ni dynnu’ch sylw at y digwyddiad hwn yn Yr Ysgwrn, cartref Hedd Wyn, am 7yh, 6 Tachwedd 2018. Deallwn bod tâl mynediad o £5.75 ond cysylltwch ag … Read More

Susan Williams-Ellis, ‘Eclectig’

Dydd Sul, 14 Hydref hyd ddydd Sul 4 Tachwedd 2018 Mae Susan Williams-Ellis yn fwyaf adnabyddus am ei Chrochenwaith Portmeirion, ond mae mwy i’w bywyd artistig na’r gwaith seramig blaengar. Ar adegau gwahanol yn ei gyrfa mynegodd Susan ei chrefft mewn darluniau, peintiadau, dillad, ffabrig a dylunio dodrefn, a hyd yn oed trwy gyfrwng masgiau gyda chomisiwn a heb gomisiwn. … Read More

Sgwrs Peter Lord, Sul 22 Gorffennaf, 2018: ‘Gwaith’

Peter Lord – Sioeau Bach y Llyfrgell ‘Gwaith’: y drydedd o dair sioe Dros yr haf, bydd Oriel Brondanw yn cyflwyno tair arddangosfa thema fechan o baentiadau Cymreig hanesyddol o Gasgliad Peter Lord. I agor pob un o’r arddangosfeydd, bydd Peter yn rhoi cyflwyniad am y paentiadau. John Cyrlas Williams, The Colarossi Studio, Paris, 1926–7 Glo:  15.4 – 3.6.18  /  Hugh Hughes:  10.6 – … Read More

Sgwrs Peter Lord, Sul 10 Mehefin, 2018: ‘Hugh Hughes’

Peter Lord – Sioeau Bach y Llyfrgell ‘Hugh Hughes’: yr ail o dair sioe Dros yr haf, bydd Oriel Brondanw yn cyflwyno tair arddangosfa thema fechan o baentiadau Cymreig hanesyddol o Gasgliad Peter Lord. I agor pob un o’r arddangosfeydd, bydd Peter yn rhoi cyflwyniad am y paentiadau. Hugh Hughes, A Mother and Her Two Daughters, 1848 Glo:  15.4 – 3.6.18  /  Hugh Hughes:  10.6 … Read More

Artist Preswyl

Croeso Annie Morgan Suganami, ein hartist preswyl. Pwyslais preswyliaeth yn Oriel Brondanw yw hybu’r artist i geisio datblygu iaith weledol wahanol i’r arfer. Y mae Annie, sy’n cael ei chydnabod am greu portreadau a gwaith ffiguraidd am roi pwyslais yn Oriel Brondanw ar waith 3D, a hynny mewn cyfryngau amrywiol. Dewch yn ôl i weld sut bydd ei gwaith yn … Read More