Darren Hughes ‘Bro Gynefin’

Bro Gynefin i’w weld hyd 3ydd Gorffennaf yn Stroiel, Bangor. Arddangosfa gan yr artist Gymrieg Darren Hughes.Rydym yn argymell ymweld â’r arddangosfa hyfryd ac ysbrydoledig hon gan ein ffrind Darren.Daw ei bortread o dirwedd Cymru fel chwa o awyr iach ar ôl blwyddyn mor anarferol ac anodd i bawb.  Am fwy o wybodaeth:https://www.storiel.cymru/cymru/whats-on/darren-hughes/

Lansiad rhithiol cyfrol newydd ‘Looking Out’ gan Peter Lord – 31.10.20

Ymunwch â Peter am gyflwyniad ar-lein am ei gyfrol newydd, Looking Out. Bydd y cyflwyniad ar gael o 1 o’r gloch, Ddydd Sadwrn, 31 Hydref ymlaen. (Cyflwyniad Saesneg) “To celebrate the release of his new essay collection on Welsh visual art, Peter Lord gives a talk on the importance of a cultural confidence in Wales, against the backdrop of our … Read More

Sian Hughes – ‘Darnau Mewn Amser’

Dydd Sul 19 Medi i dydd Sul 31 Hydref. Dyddiadau i’w cadarnhau. Mae Darnau Mewn Amser yn dathlu’r dirwedd cyn i’r Cob sychu’r Traeth Mawr yn 1810. Mae Sian yn cipio olion a adawyd gan amser. Wrth weithio yn y maes, mae hi’n pwyso clai porslen a hylif latecs yn uniongyrchol i’r garreg gan greu arteffactau lled dryloyw sy’n gwahodd ail-werthuso’r … Read More

Peter Lord – ‘Medieval Fantasies and Modern Artists: Lord Howard De Walden’

Mewn cyfres o bump sgwrs, bydd Peter Lord yn trafod arlunio yng Nghymru drwy’r 19eg ganrif a hanner cyntaf yr 20fed ganrif. Sail y sgyrsiau fydd ei gyfrol newydd, i’w chyhoeddi gan Parthian Books yn ystod yr haf, 2020, o dan y teitl Looking Out: Welsh painting, social class and international context. Ymhlith y pynciau amrywiol dan sylw fydd portreadwaith … Read More

Manon Awst – ‘ANGHYSBELL’

Dydd Sul 1 Awst i dydd Sul 12 Medi. Dyddiadau i’w cadarnhau. Dyma arddangosfa newydd gan yr artist Manon Awst sy’n archwilio safle Brondanw yn bensaernïol, daearegol a diwylliannol. Yn dilyn cyfnod preswyl yn Oriel Brondanw, bydd Manon yn creu gosodiadau, gwaith ffilm a darnau amrywiol gan arbrofi â defnyddiau wrth ymateb i gymeriad penodol yr adeilad a’r gerddi hynod. … Read More

Hywel Livingstone – ‘Gwaith Gloyw’

Dydd Sul 13 Mehefin i dydd Sul 25 Gorffennaf. Dyddiadau i’w cadarnhau. Bydd Hywel yn arddangos cerfluniau dur gloyw a gwblhawyd ganddo dros y pum mlynedd ddiwethaf, yn ogystal a gwaith newydd sbon a grëwyd ar gyfer Oriel Brondanw.  Mae’r cerfluniau yn casglu at ei gilydd themâu allweddol sydd wedi bod yn corddi ers dechrau ei yrfa yng ngorllewin arfordirol … Read More

Arbrawf Gregynog: R.A. Maynard – Print a Cherdd 1922-31

Dydd Sul 20 Mehefin i Dydd Sul 1 Awst. Dyddiadau i’w cadarnhau. Nododd 2020 ganrif y ‘Gregynog Project’, sef canolfan ar gyfer celfyddyd a chrefft yng Nghymru. Creadigaeth Gwendoline a Margaret Davies, a oedd eisoes yn enwog am eu casgliad o baentiadau gan Argraffiadwyr Ffrengig, oedd y ganolfan. Ymysg llwyddiannau amlycaf y prosiect cafwyd Gwasg Gregynog. Ei Rheolwr cyntaf, Robert … Read More

Sarah Nechamkin (1917-2017) – ‘Gallaf beintio yma!’

Dydd Sul 8 Awst i Dydd Sul Hydref 31. Dyddiadau i’w cadarnhau. Cyfarfu Sarah Nechamkin â Susan Williams-Ellis tua 1935 pan oedd y ddwy yn astudio yn y Chelsea Polytechnic, a daethant yn gyfeillion oes. Derbyniodd Oriel Brondanw gymynrodd o nifer sylweddol o baentiadau Sarah, a bydd yr arddangosfa gryno hon yn y Llyfrgell yn codi cwr y llen ar … Read More

Menna Angharad – ‘Edrych Ar Bethau’

Dydd Sul 25 Ebrill i dydd Sul 6 Mehefin. Dyddiadau i’w cadarnhau. Be ydy pwrpas paentio a darluniau? I arddurno? I fawrygu? I ddehongli? I ddysgu? I gyfathrebu? I Menna, mae paentio yn reswm i edrych ar bethau fel ffordd o archwilio; archwilio be, nid yw Menna yn siŵr – rhywbeth annelwig sy’n gwibio allan o afael ac yn diflannu’n … Read More

Susan Williams-Ellis – ‘Aur’

O dydd Sul 14 Mawrth. Dyddiadau i’w cadarnhau Dyma sioe fechan i gyflwyno ychydig o waith Susan sy’n cynnwys ‘aur’. Mae’n adlewyrchu ei hoffter o foeth a golud, a dengys ei thynfa at bethau sgleiniog. Bydd casglwyr yn ymhyfrydu wrth weld braslun papur neu ddau ar gyfer ‘Gold Six’. Dangosir hefyd bedwar Tinsel Print o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg … Read More

Agored/Open 2020

Lansiad 2yp hyd 4yp. Dydd Sul 15 Mawrth.  WEDI EI GANSLOAgored 2021 –Dyddiadau’r arddangosfa: Dydd Sul 14 Mawrth i Dydd Sul 18 Ebrill. Dyddiadau i’w cadarhau. Oherwydd llwyddiant ein harddangosfa Agored/Open gyntaf yn 2019, rydym yn hapus i gyhoeddi y bydd y tymor hwn o arddangosfeydd yn lansio gyda Oriel Brondanw Agored/Open 2020.  Bydd y caffi yn agor yn arbennig y … Read More

Peter Lord – ‘The Itinerant Life: Painters, Preachers, Poets’ WEDI EI GANSLO

Mewn cyfres o bump sgwrs, bydd Peter Lord yn trafod arlunio yng Nghymru drwy’r 19eg ganrif a hanner cyntaf yr 20fed ganrif. Sail y sgyrsiau fydd ei gyfrol newydd, i’w chyhoeddi gan Parthian Books yn ystod yr haf, 2020, o dan y teitl Looking Out: Welsh painting, social class and international context. Ymhlith y pynciau amrywiol dan sylw fydd portreadwaith … Read More

Arddangosfa Agored Oriel Brondanw 2020

Yn dilyn llwyddiant mawr Arddangosfa Agored 2019 dyma gyfle arall i artistiaid mewn unrhyw gyfrwng ddangos eu gwaith yn y gofod hyfryd sydd ar gael yn yr oriel hon. Mae’r amserlen yn dynn ond mae’n gyfle heb ei ail. Dyma ddyddiadau allweddol i chi eu nodi: Dyddiad olaf derbyn ceisiadau: dydd Sul, 26 Ionawr 2020 Hysbysu artistiaid a fu eu … Read More

Cylch Darllen mis Rhagfyr

A oes cysylltiad rhwng dwy farwolaeth annisgwyl? Dyna’r cwestiwn sy’n poeni Dela Arthur, y ditectif amatur. Dewch i drafod Gwawr Goch ar y Gorwel gan Gwen Parrott. Nos Fercher am 7yh, 18 Rhagfyr 2019

‘Byd Mewn Bocs’ Chris Clunn

Dewch i weld arddangosfa ffotograffiaeth Chris Clunn ‘Byd Mewn Bocs’. Pum thema o ffotograffau a wnaed ar ffilm a phapur. Ar gael yn Oriel Brondanw: Cyfle prin i brynu printiau wedi’i lofnodi gan Chris o’r arddangosfa ‘Byd Mewn Bocs‘Hefyd ar gael llyfr yr arddangosfa ‘Byd Mewn Bocs’ a llyfr cyfres ‘Meirionnydd’.

Artist Preswyl: Sian Hughes

Fwy o phrosiect ymchwil a datblygu Sian Hughes ‘DARNAU mewn AMSER” Mae gan Sian ddiddordeb yn nhirwedd y Traeth Mawr, Porthmadog a’r olion sy’n aros cyn i’r Cob gael ei adeiladu a sychu’r tir. Y mae gwaith maes Sian yn cymryd argraffiadau uniongyrchol o’r amgylchedd a’i olion diwydiannol gan ddefnyddio clai a latex. Gallwch ddilyn Sian ar: www.instagram.com/artsianhughescelfneuwww.sianhughes.net   Ariannwyd prosiect … Read More

Artist Preswyl: Sian Hughes

Mae gan Sian ddiddordeb yn nhirwedd y Traeth Mawr, Porthmadog a’r olion sy’n aros cyn i’r Cob gael ei adeiladu a sychu’r tir. Y mae gwaith maes Sian yn cymryd argraffiadau uniongyrchol o’r amgylchedd a’i olion diwydiannol gan ddefnyddio clai a latex. Ariannwyd prosiect Sian gan grant ‘Ymchwil a Datblygu’ a ddyfarnwyd gan y cyrff canlynol:

Galw am artistiaid! Dyddiad cau 18.7.19

Cysylltwch ag Oriel Brondanw am wybodaeth ar sut i wneud cais neu cliciwch “Ffurflen Gais” isod i lawrlwytho’r ffurflen. Ffurflen Cais Agored 2019

Galw am Artistiaid!

Galw am Artistiaid!   Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau uw 4yp, 18 Gorffennaf 2019 Lawrlwythwch y ffurflen gais isod    Ffurflen Gais: Oriel Brondanw Agored/Open 2019

Susan Williams-Ellis, ‘Eclectig’

Dydd Sul, 10 Mawrth i Dydd Sul, 14 Ebrill 2019 Mae Susan Williams-Ellis yn fwyaf adnabyddus am ei Chrochenwaith Portmeirion, ond mae mwy i’w bywyd artistig na’r gwaith seramig blaengar. Ar adegau gwahanol yn ei gyrfa mynegodd Susan ei chrefft mewn darluniau, peintiadau, dillad, ffabrig a dylunio dodrefn, a hyd yn oed trwy gyfrwng masgiau gyda chomisiwn a heb gomisiwn. … Read More

Artist Preswyl: Sian Hughes

Yn ystod Gorffennaf ac Awst eleni bydd Sian Hughes yn defnyddio Oriel Brondanw fel canolfan ar gyfer gwaith maes ei phroject Darnau mewn Amser. Gweithio â chlai porslen mae Sian, a bydd yn ei rowlio’n denau fel bapur a’i wasgu ar y dirwedd. Ei gobaith yw defnyddio’r broses hon i gael argraffiadau o blanhigion, daeareg, hen olion diwydiannol ac elfennau … Read More

‘Croesi’r Traeth’ – Mapiau yn y Llyfrgell

Dydd Sul 8 Medi i Dydd Sul 20 Hydref Agorir yr arddangosfa hon gyda sgwrs gan Mike Parker, awdur Map Addict, Mapping The Roads, On the Red Hill a mwy. Bu aberoedd y Traeth Mawr a’r Traeth Bach, y naill ochr i Blas Brondanw, yn nodweddion amlwg ar fapiau ers erioed, ac yn rhwystrau sylweddol i deithio. Er bod map … Read More

Oriel Brondanw Agored/Open 2019

Lansiad 2yp hyd 4yp. Dydd Sul 15 Medi. Dyddiadau’r arddangosfa: Dydd Sul 15 Medi i Dydd Sul 3 Tachwedd Eleni, yn 2019, byddwn yn lansio arddangosfa Agored/Open gyntaf Oriel Brondanw. Caiff artistiaid sy’n gweithio mewn unrhyw gyfrwng, wedi trefn o ddethol, y cyfle i arddangos eu gwaith yn y lleoliad unigryw hwn. Am fwy o wybodaeth: post@susanwilliamsellis.org 01766 770 590

‘Byd Mewn Bocs’ – Chris Clunn

Dydd Sul 28 Gorffennaf i Dydd Sul 8 Medi Er bod cartref y ffotograffydd Chris Clunn yng Ngwynedd mae ei olygon yn rhyngwladol, ac fe fydd themâu ei arddangosfa yn adlewyrchu hyn. I’r rhai nad ydynt yn ymwybodol o waith Chris, bydd y trosolwg hwn o’i weledigaeth bwerus, idiosyncratig a chraff o bobl, yn bennaf, yn gofiadwy. Am fwy o … Read More

‘Merched Drwy Lygaid Dynion – portreadau 1736-1955’ – Peter Lord

Dydd Sul 2 Mehefin i Dydd Sul 14 Gorffennaf Mae Oriel Brondanw wrth ei bodd yn cyflwyno cyfres arall o Sioeau Bach y Llyfrgell o dan guradaeth Peter Lord. Bydd Peter yn agor pob sioe â sgwrs; doedd dim sêt ar ôl i’r sgyrsiau hyn yn 2018. Themâu’r sioeau-bach eleni yw: Henry Clarence Whaite: Eryri yn Oes Victoria. (14/4 – … Read More

‘Defnydd Delwedd’ – Josie Russell

Dydd Sul 9 Mehefin i Dydd Sul 21 Gorffennaf Mae Josie am ddod â’i mewnwelediad personol o dirwedd i Oriel Brondanw. Bydd ei harddangosfa o waith newydd yn fynegiant o’n tir a’n hamgylchedd trwy decstiliau. Mor gyffrous ag erioed, ac ni fu erioed mor boblogaidd. Peidiwch â’i cholli. Delwedd: ‘Cricieth’ 14 x 10 modfedd (35.5 x 25.5cm) heb ei fframio. … Read More

‘Henry Clarence Whaite – Eryri yn Oes Victoria’ – Peter Lord

Dydd Sul 14 Ebrill i Dydd Sul 26 Mai Mae Oriel Brondanw wrth ei bodd yn cyflwyno cyfres arall o Sioeau Bach y Llyfrgell o dan guradaeth Peter Lord. Bydd Peter yn agor pob sioe â sgwrs; doedd dim sêt ar ôl i’r sgyrsiau hyn yn 2018. Themâu’r sioeau-bach eleni yw: Henry Clarence Whaite: Eryri yn Oes Victoria. (14/4 – … Read More

‘Tir a Môr’ – Catrin Williams

Dydd Sul 21 Ebrill i Dydd Sul 2 Mehefin Gall rhywun adnabod celf Catrin ar unwaith. Nodwedd ei phaentiadau yw eu bod wedi eu gwreiddio yn y profiad o fyw yng Nghymru. Fodd bynnag, bydd yr arddangosfa hon yn dangos thema newydd am fywyd y môr, thema a ysbrydolwyd gan waith Susan Williams-Ellis. Delwedd: ‘Plas Brondanw’ 66 x 41.4cm Framed. … Read More

Susan Williams-Ellis, ‘Eclectig’

Dydd Sul, 10 Mawrth i Dydd Sul, 14 Ebrill 2019 Mae Susan Williams-Ellis yn fwyaf adnabyddus am ei Chrochenwaith Portmeirion, ond mae mwy i’w bywyd artistig na’r gwaith seramig blaengar. Ar adegau gwahanol yn ei gyrfa mynegodd Susan ei chrefft mewn darluniau, peintiadau, dillad, ffabrig a dylunio dodrefn, a hyd yn oed trwy gyfrwng masgiau gyda chomisiwn a heb gomisiwn. … Read More

Oriau swyddfa dros y gaeaf

Cau am y tymor yn 2018 ac Agor yn 2019 O 7 Tachwedd 2018 bydd Oriel Brondanw yn cau ei drysau am y tymor i arddangosfeydd a’r cyhoedd, ac fe weithir wythnos waith 9-5 o Lun i Wener tan 10 Mawrth 2019. Ond peidiwch â bod ofn cysylltu yn y cyfamser. Diolch i chi am eich cefnogaeth.

“Between Two Worlds: Winifred Coombe Tenant and Women’s Experience of the Great War gan Peter Lord, gyda chyfraniadau gan Dr Rhian Davies

“Between Two Worlds: Winifred Coombe Tenant and Women’s Experience of the Great War gan Peter Lord, gyda chyfraniadau gan Dr Rhian Davies Gofynnodd Peter Lord, sy’n gyfaill da i Oriel Brondanw, a allen ni dynnu’ch sylw at y digwyddiad hwn yn Yr Ysgwrn, cartref Hedd Wyn, am 7yh, 6 Tachwedd 2018. Deallwn bod tâl mynediad o £5.75 ond cysylltwch ag … Read More

‘mond wythnos ar ôl cyn tynnu’r llenni ar y tymor…

Golwg ar amrywiol gynnyrch Susan Williams-Ellis ym mlwyddyn ei chanmlwyddiant. Ar agor Mercher i Sul, 10.30 -16.00 tan 4 Tachwedd 2018. Yna bydd y sioe yn parhau o tua 17 Mawrth 2019 hyd tua 14 Ebrill 2019. Union ddyddiadau i’w cadarnhau.

Pythefnos tan ddiwedd ein tymor “Eclectig” yn 2018!

Golwg ar amrywiol gynnyrch Susan Williams-Ellis ym mlwyddyn ei chanmlwyddiant. Ar agor Mercher i Sul, 10.30 -16.00 tan 4 Tachwedd 2018. Yna bydd y sioe yn parhau o tua 17 Mawrth 2019 hyd tua 14 Ebrill 2019. Union ddyddiadau i’w cadarnhau.

Golwg ar amrywiol gynnyrch Susan Williams-Ellis

Golwg ar amrywiol gynnyrch Susan Williams-Ellis ym mlwyddyn ei chanmlwyddiant. Ar agor Mercher i Sul, 10.30 -16.00 tan 4 Tachwedd 2018. Yna bydd y sioe yn parhau o tua 17 Mawrth 2019 hyd tua 14 Ebrill 2019. Union ddyddiadau i’w cadarnhau.

Susan Williams-Ellis, ‘Eclectig’

Dydd Sul, 14 Hydref hyd ddydd Sul 4 Tachwedd 2018 Mae Susan Williams-Ellis yn fwyaf adnabyddus am ei Chrochenwaith Portmeirion, ond mae mwy i’w bywyd artistig na’r gwaith seramig blaengar. Ar adegau gwahanol yn ei gyrfa mynegodd Susan ei chrefft mewn darluniau, peintiadau, dillad, ffabrig a dylunio dodrefn, a hyd yn oed trwy gyfrwng masgiau gyda chomisiwn a heb gomisiwn. … Read More

Lansiad llwyddiannus yn Oriel Brondanw: ‘Celwydd Oll’ gan Sian Northey.

Cynhaliwyd lansiad Celwydd Oll, cyfrol o straeon byrion gan Sian Northey yn Oriel Brondanw nos Fercher, 12ed Medi 2018. Gwasg y Bwthyn ydi’r cyhoeddwyr ac £8 ydi’r pris. Holwyd Sian Northey gan Dylan Williams ac fe berfformiwyd caneuon gan Manon Steffan Ros. Dymuna Oriel Brondanw yn dda i’r gyfrol ac i’r awdur.  

Agoriad ‘Golau Benthyg’ gan Annie Morgan Suganami

Annie Morgan Suganami ‘Golau Benthyg’ Ei hymateb i gyflwr y blaned, effeithiau cynhesu byd-eang, yn amgylcheddol a gwleidyddol yw gwaith Annie. Mae’r cefndir cyson hwn i’w bywyd yn dwysáu ei hangen i fyw mor llawn ac mor garedig â phosibl. Mae cerfluniau bach Annie, ei gwaith mewn papur bregus a’i darnau am y tirlun yn ymwneud yn uniongyrchol â chyflwr … Read More

Sgwrs Peter Lord, Sul 22 Gorffennaf, 2018: ‘Gwaith’

Peter Lord – Sioeau Bach y Llyfrgell ‘Gwaith’: y drydedd o dair sioe Dros yr haf, bydd Oriel Brondanw yn cyflwyno tair arddangosfa thema fechan o baentiadau Cymreig hanesyddol o Gasgliad Peter Lord. I agor pob un o’r arddangosfeydd, bydd Peter yn rhoi cyflwyniad am y paentiadau. John Cyrlas Williams, The Colarossi Studio, Paris, 1926–7 Glo:  15.4 – 3.6.18  /  Hugh Hughes:  10.6 – … Read More

GALW AM ARTISTIAID Arddangosfa Agored – Oriel Brondanw 2018

Arddangosfa Agored – Oriel Brondanw 2018 GALW AM ARTISTIAID  Dyddiad cau cyflwyniadau ar e-bost yw dydd Gwener, 27 Gorffennaf 2018. Gwahoddir artistiaid Helfa Gelf i gyflwyno gwaith ar gyfer arddangosfa yn Oriel Brondanw yn Mis Medi 2018 Ceir cyflwyno hyd at dri darn. Anfonwch e-bost o ddelweddau (heb fod yn fwy nag 1mb) o’r gwaith rydych yn ei gyflwyno, ynghyd … Read More

Sgwrs Peter Lord, Sul 10 Mehefin, 2018: ‘Hugh Hughes’

Peter Lord – Sioeau Bach y Llyfrgell ‘Hugh Hughes’: yr ail o dair sioe Dros yr haf, bydd Oriel Brondanw yn cyflwyno tair arddangosfa thema fechan o baentiadau Cymreig hanesyddol o Gasgliad Peter Lord. I agor pob un o’r arddangosfeydd, bydd Peter yn rhoi cyflwyniad am y paentiadau. Hugh Hughes, A Mother and Her Two Daughters, 1848 Glo:  15.4 – 3.6.18  /  Hugh Hughes:  10.6 … Read More

Artist Preswyl

Croeso Annie Morgan Suganami, ein hartist preswyl. Pwyslais preswyliaeth yn Oriel Brondanw yw hybu’r artist i geisio datblygu iaith weledol wahanol i’r arfer. Y mae Annie, sy’n cael ei chydnabod am greu portreadau a gwaith ffiguraidd am roi pwyslais yn Oriel Brondanw ar waith 3D, a hynny mewn cyfryngau amrywiol. Dewch yn ôl i weld sut bydd ei gwaith yn … Read More

Sgwrs Peter Lord, Sul 15 Ebrill, 2018: ‘Glo’

Peter Lord – Sioeau Bach y Llyfrgell ‘Glo’: y gyntaf o dair sioe Dros yr haf, bydd Oriel Brondanw yn cyflwyno tair arddangosfa thema fechan o baentiadau Cymreig hanesyddol o Gasgliad Peter Lord. I agor pob un o’r arddangosfeydd, bydd Peter yn rhoi cyflwyniad am y paentiadau. Archie Griffiths, Ar y Domen Lo / On The Coal Tips, 1928-32 Glo:  15.4 – 3.6.18  … Read More

Dewis yr Wythnos: ‘Moel Ddu VI’, Eleanor Brooks

Dewis yr Wythnos ‘Moel Ddu VI’, dyfrliw c. 33cm x 24cm: Saif y Foel Ddu uwch y Traeth Mawr gyferbyn ag Oriel Brondanw. Mae’r darluniad cynnil hwn yn dangos unwaith eto feistrolaeth Eleanor Brooks o dechneg arall hyd yn oed. [Ar werth.] ‘Tirluniau/Landscapes 1954-2014’, Eleanor Brooks. Tan 7/5/18