Artist Preswyl: Sian Hughes

Mae gan Sian ddiddordeb yn nhirwedd y Traeth Mawr, Porthmadog a’r olion sy’n aros cyn i’r Cob gael ei adeiladu a sychu’r tir. Y mae gwaith maes Sian yn cymryd argraffiadau uniongyrchol o’r amgylchedd a’i olion diwydiannol gan ddefnyddio clai a latex.


Ariannwyd prosiect Sian gan grant ‘Ymchwil a Datblygu’ a ddyfarnwyd gan y cyrff canlynol: