Artist Preswyl: Sian Hughes

Yn ystod Gorffennaf ac Awst eleni bydd Sian Hughes yn defnyddio Oriel Brondanw fel canolfan ar gyfer gwaith maes ei phroject Darnau mewn Amser.

Gweithio â chlai porslen mae Sian, a bydd yn ei rowlio’n denau fel bapur a’i wasgu ar y dirwedd. Ei gobaith yw defnyddio’r broses hon i gael argraffiadau o blanhigion, daeareg, hen olion diwydiannol ac elfennau o’r Traeth Mawr. Ar ôl eu tanio a’u goleuo o’r cefn gwelir yn y darnau brau hyn, haeanu o hanes yn ymddangos.

Cewch gyfle i gyfarfod Sian ac i ddeall mwy am y cynllun sydd ganddi ar waith. Cadwch olwg am ddyddiadau yn nes at yr amser i weld pryd y bydd ar gael.

Os byddwch am gael siarad â hi yn benodol rydym yn argymell trefnu apwyntiad trwy gysylltu â post@susanwilliamsellis.org neu 01766 770 590.

Ariannwyd prosiect Sian gan grant ‘Ymchwil a Datblygu’ a ddyfarnwyd gan y cyrff canlynol: