Artist Preswyl: Annie Morgan Suganami

Gweithio yn yr hen lofft

Dydd Llun, 21 Mai hyd ddydd Sul, 1 Gorffennaf 2018

Bydd Annie yn gweithio yn bennaf hefo deunyddiau y mae wedi bod eisiau eu harchwilio ymhellach dros y blynyddoedd, ond rhywsut mae peintio wedi ei rhwystro rhag gwneud hynny. Bydd yr wythnosau yma yn Oriel Brondanw yn rhoi cyfle iddi roi llai o bwyslais ar ei phaent olew a’i gwaith ffigurol ac yn gadael iddi ganolbwyntio mwy ar ddarnau 3D a darlunio. Ei nod yw canolbwyntio ar arbrofi, gwneud gwaith ar y pryd a chwarae, a fydd yn cynnwys clai sy’n sychu heb wres, brigau, canghennau a phapur.

Bydd y cyfnod preswyl hwn, yn hwyrach eleni, yn rhan o arddangosfa Annie Morgan Suganami yn Oriel Brondanw dan y teitl ‘Golau Benthyg’.

 

Bydd Annie yn ceisio bod ar gael i ymwelwyr yn ystod ei chyfnod preswyl i drafod ei gwaith, ond ni ellir gwarantu hynny’n gyson. Os byddwch am gael siarad â hi yn benodol rydym yn argymell trefnu apwyntiad trwy gysylltu â post@susanwilliamsellis.org neu 01766 770590