Golau Benthyg: Annie Morgan Suganami

Dydd Sul, 29 Gorffennaf – Dydd Sul, 2 Medi 2018

Ei hymateb i gyflwr y blaned, effeithiau cynhesu byd-eang, yn amgylcheddol a gwleidyddol yw gwaith Annie. Mae’r cefndir cyson hwn i’w bywyd yn dwysáu ei hangen i fyw mor llawn ac mor garedig â phosibl. Mae cerfluniau bach Annie, ei gwaith mewn papur bregus a’i darnau am y tirlun yn ymwneud yn uniongyrchol â chyflwr cyfredol, tywyll dynol ryw. ‘Mae arnom fwy o angen harddwch nawr nag erioed,’

Canlyniad gwaith Annie fel arlunydd preswyl yn Oriel Brondanw yn 2018 yw rhan o’r arddangosfa hon.

Cadwch sedd ar gyfer agoriad ‘Golau Benthyg’ ar ddydd Sul, 29 Gorffennaf 2018 trwy anfon e-bost at post@susanwilliamsellis.org neu ffonio 01766 770590